Home

 

 

Avd. 5 Fredrikstad og Moss


 

 

 

Husk : 


 

NNN og fylkeskoordinatorene innkaller til konferanse for Østfold, på Scandic Fredrikstad, Gunner Nielsens gate 9, 1607 Fredrikstad.


 

Konferansen starter kl. 11.00 den 12.mars og avsluttes 


kl. 15.00 den 13.mars.


 

 

NNN ønsker at ALLE klubber skal være representert, det er derfor viktig at hovedtillitsvalgt/klubbleder deltar. 


Dersom du er forhindret fra å delta, er det nestleder eller sekretær som må møte.


 

Har din klubb mer enn 100 medlemmer, kan dere stille med 2 representanter. Har klubben din en konserntillitsvalgt, ber vi dere også å melde på denne i tillegg.


 

Forbundet dekker tapt arbeidsfortjeneste, reise og opphold. Bruk av taxi må avtales med forbundet.


 

 

Bindende påmelding innen 12.februar 2019


 

Se epost fra forbundet!


 

 

 

NNN avd 5Stiftet år 1893

CONTACT US


Farmanns gate 1

1607 Fredrikstad

post@avd5nnn.no

(+47) 69 31 60 65

ÅPNINGSTID


Kontoret i Farmanns gate 1 holder vanligvis åpent på torsdager.

Ved ferier og høytider holdes kontoret stengt eller har begrenset åpningstid.

Photo by Monika Grabkowska on Unsplash

© Copyright. All Rights Reserved.